Powrót do listy artykułów

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej zapraszamy do udziału w mini pikniku edukacyjnym, który organizujemy we współpracy z warszawskim Ogrodem Zoologicznym.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Hasło tegorocznej edycji - „Różnorodność wysp" - nawiązuje do trwającego obecnie Międzynarodowego Roku Małych Rozwijających się Państw Wyspiarskich. Dziś również zapraszamy na piknik do ZOO.

 

Wyspy i otaczające je morskie obszary przybrzeżne stanowią unikalne ekosystemy, często obejmujące wiele gatunków roślin i zwierząt, które są endemiczne – nie występują nigdzie indziej na Ziemi. Są wyjątkowymi świadkami ewolucji. Są także kluczowe dla utrzymania dobrobytu i tożsamości kulturowej 600 milionów wyspiarzy, którzy stanowią jedną dziesiątą ludności świata.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Dzień obchodów, 22 maja, to dzień wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej. Konwencja, sporządzona podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r., jest jednym z największych przyrodniczych porozumień międzynarodowych. Jego stronami są 193 państwa. Polska ratyfikowała dokument w 1996 roku.

Obchody Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, jak ważne jest zachowanie wielości gatunków roślin i zwierząt w procesie ewolucji oraz dla utrzymania życia na Ziemi. Dlatego propagowane są działania podejmowane na rzecz ochrony zagrożonych gatunków i zwiększenia świadomości ludzi w zakresie tego, jak ich zachowania mogą negatywnie wpływać na bioróżnorodność.

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej zapraszamy do udziału w mini pikniku edukacyjnym, który organizujemy we współpracy z warszawskim Ogrodem Zoologicznym. W czwartek 22 maja zachęcamy do udziału w konkursie wiedzy o zwierzętach oraz naszego stoiska, gdzie będzie można poznać dokładnie kilka wybranych przedstawicieli świata gadów i bezkręgowców. Stoisko w pobliżu wybiegu słoni i nosorożców będzie otwarte od 9.00 do 15.00. W konkursach do wygrania są koszulki i plecaki z bohaterami kampanii „Małe czy duże”.

 

MESSAGE ON THE INTERNATIONAL DAY FOR BIOLOGICAL DIVERSITY 22 May 2014

 

 


Aplikacja mobilna dla nauczycieli