Powrót do listy artykułów

W domu!

Problem (bezpiecznie) z głowy

Elektrośmieci to popsuty lub zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który działał kiedyś przy użyciu prądu lub baterii.

Takie przedmioty powinny być zbierane selektywnie, a następnie poddane procesom recyklingu i unieszkodliwienia, zawierają bowiem wiele toksycznych substancji takich jak rtęć, kadm, czy polichlorowane bifenyle. Dla przykładu pełniące w urządzeniach funkcje chłodzące i izolujące polichlorowane bifenyle (PCB) po dostaniu się do wód, atmosfery i gleby, mogą następnie kumulować się w organizmach ludzi i zwierząt, powodując trwałe uszkodzenia systemu nerwowego, wątroby, śledziony i nerek, zakłócenia w funkcjonowaniu systemu odpornościowego organizmu, a nawet mogą doprowadzić do zniekształcenia kodu genetycznego.

Jednym ze składników niektórych świetlówek jest rtęć, która po dostaniu się do zbiornika wodnego, a następnie przeniknięciu do mózgu może spowodować np. zaburzenia słuchu, wzroku i koordynacji ciała. Stosowane w komputerach związki bromu po przedostaniu się do środowiska, a następnie organizmu żywego, powodować mogą problemy neurologiczne.

Są to więc wyjątkowo niebezpieczne śmieci, a przecież prawidłowo składowane i przetworzone elektrośmieci mogą zostać wykorzystane ponownie do produkcji nowych przedmiotów.

Co, gdzie, jak?

Warto wiedzieć, że podczas zakupu nowego urządzenia sprzedawcy mają obowiązek przyjąć od klienta stary sprzęt tego samego rodzaju. Usługa ta jest nieodpłatna, a wymiana następuje w stosunku 1:1, czyli kupując jedno nowe żelazko oddajemy jedno zużyte. Nie ma znaczenia marka ani wielkość danej rzeczy.

W przypadku odmowy przyjęcia starego urządzenia przy zakupie nowego można zwrócić się po pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumenta.

Można również skorzystać z portali internetowych, gdzie zamieszcza się informacje o rzeczach do oddania lub sprzedania. Sprawny sprzęt być może komuś się przyda i dłużej pozostanie „w obiegu”.

Drobne przedmioty, takie jak baterie, można oddawać do przeznaczonych pod ten cel specjalnych pojemników umieszczanych w szkołach, biurach, urzędach i innych instytucjach.

W niektórych miastach w Polsce znajdują się również małe „kontenery” przeznaczone do zbiórki świetlówek.

Od 1 października 2006 roku obowiązkiem każdej gminy jest udostępnienie mieszkańcom informacji o znajdujących się na jej terenie punktach zbiórki takiego sprzętu.

Co więcej, od 1 lipca 2013 roku gmina będzie zobowiązana do zorganizowania punktów zbiórki problematycznych odpadów i wskazania mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie poświęconej śmieciom Ministerstwa Środowiska.

Dlaczego warto?

Szkodliwe substancje zawarte w elektrośmieciach po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przedostają się do gleby. W skrajnych przypadkach nieodpowiednie postępowanie z takimi odpadami może prowadzić do zatrucia ludzi lub zwierząt. Oddając stary sprzęt do specjalnych punktów zbierania, trujące substancje zostaną unieszkodliwione.

Za nieprawidłowe pozbywanie się elektrośmieci grozi kara grzywny.