Powrót do listy artykułów

Na zakupach!

10 ekologicznych grzechów przy użyciu torby

Czy wiesz jakie są najczęstsze grzechy przy użyciu torby plastikowej?

Czy wiesz jakie są najczęstsze grzechy przy użyciu torby plastikowej?

 • ponad połowę toreb plastikowych można użyć wielokrotnie,

 • wrzucanie toreb plastikowych do pojemników na odpady organiczne. Zwalczanie foliowych toreb wcale nie musi oznaczać ich eliminacji. Dobrym sposobem może być ich segregacja i recykling, gdyż jest to alternatywna forma ograniczenia uciążliwości tych odpadów,

 • niska świadomość ekologiczna. Torba plastikowa polietylenowa, która nie jest biodegradowalna rozkłada się ponad 400 lat, a wystarczy zużytą wyrzucić do pojemnika ,,żółtego’’ przeznaczonego na odpady plastikowe,

 • stwarzanie zagrożenia życia zwierząt. Wyrzucenie torby z tworzywa sztucznego w miejscu do tego nie przeznaczonym (las, rów itp.) stanowi ogromne zagrożeniem dla życia i zdrowia zwierząt, które mogą się w nią zaplątać i udusić. To samo może spotkać małe dzieci pozostawione bez opieki!
  zanieczyszczenie krajobrazu. Wiatr roznosi zużyte torby po całej okolicy, zanieczyszczając ulice, trawniki i drzewa, drogi, parki, lasy, stawy oraz fontanny, zalegają one w rowach melioracyjnych i zatykają kanalizację przeciwdeszczową.

 • nieekonomiczne pakowanie produktów. Częstym błędem jest pakowanie pojedynczych produktów w jedną torbę lub też używanie kilku toreb foliowych do pojedynczych produktów. Wystarczy zwykłe zakupy już na taśmie posegregować tak, aby w jednej torbie mogła znaleźć się większa liczba zakupionych rzeczy,
  kompostowanie toreb degradowalnych. Toby z tworzyw sztucznych z dodatkiem przyspieszającym ich rozkład tzw. torby z dodatkiem degradowalnym (TDPA lub d2w), nie ulegają rozkładowi podczas kompostowania, a to oznacza że nie powinny trafiać do pojemników na odpady komunalne, bo w konsekwencji trafią na pryzmę składowiska odpadów,

 • brak odpowiednio zorganizowanej gospodarki odpadami. Nadmierne stosowanie toreb foliowych powoduje zachwianie porządku w środowisku, ale wynika to także z technicznych i organizacyjnych uwarunkowań związanych z prawidłową segregacją oraz wywozem i utylizacją śmieci.
  brak przepisów regulujących stosowanie jednorazowych toreb plastikowych. Nieliczne kraje wprowadziły do tej pory regulacje ograniczające używanie jednorazowych toreb foliowych,

 • wyczerpywanie zasobów naturalnych. Nadmiernie i nieracjonalnie korzystając z toreb plastikowych przyczyniamy się do niepotrzebnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych takich jak ropa naftowa, gaz ziemny.

 •